մանեկ

Մանեկ


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընտրել կիլոգրամը և քանակը գրանցելուց առաջնորդվել դրանով: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Product name Information Quantity Measure Comment
M 6 mm galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 5915-70
M 8 mm galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 5915-70
M 10 mm galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 5915-70
M 12 mm galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 5915-70
M 14 mm galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 5915-70
M 16 mm galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 5915-70
M 18 mm galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 5915-70
M 20 mm galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 5915-70
M 22 mm galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 5915-70
M 24 mm galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 5915-70
M 6 mm not galvanized, stell grade St(10, 20), St(10kp, 20kp), GOST 5915-70
M 8 mm not galvanized, stell grade St(10, 20), St(10kp, 20kp), GOST 5915-70
M 10 mm not galvanized, stell grade St(10, 20), St(10kp, 20kp), GOST 5915-70
M 12 mm not galvanized, stell grade St(10, 20), St(10kp, 20kp), GOST 5915-70
M 14 mm not galvanized, stell grade St(10, 20), St(10kp, 20kp), GOST 5915-70
M 16 mm not galvanized, stell grade St(10, 20), St(10kp, 20kp), GOST 5915-70
M 18 mm not galvanized, stell grade St(10, 20), St(10kp, 20kp), GOST 5915-70
M 20 mm not galvanized, stell grade St(10, 20), St(10kp, 20kp), GOST 5915-70
M 22 mm not galvanized, stell grade St(10, 20), St(10kp, 20kp), GOST 5915-70
M 24 mm not galvanized, stell grade St(10, 20), St(10kp, 20kp), GOST 5915-70
M 27 mm not galvanized, stell grade St(10, 20), St(10kp, 20kp), GOST 5915-70
M 30 mm not galvanized, stell grade St(10, 20), St(10kp, 20kp), GOST 5915-70