երկտավր հեծան

Երկտավր հեծան


  Կարող եք ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընդունել գծամետրը: «Քանակ» դաշտը լրացնելիս պետք է հաշվի առնել, որ N8 - N12 չափի հեծաններն ունեն 6,0 գծմ և 12,0 գծմ երկարություններ, իսկ N14 չափից սկսած՝ 12,0 գծմ երկարություն: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:
Product name Information Quantity Measure Comment
N 8 Stell grade St3, C255
N 10 Stell grade St3, C255
N 12 Stell grade St3, GOST 8239-89
N 14 Stell grade St3, GOST 8239-89
N 14 Б1 Stell grade St3, GOST 26020-83
N 16 Stell grade St3, GOST 8239-89
N 18 Stell grade St3, GOST 8239-89
N 20 Stell grade St3, GOST 8239-89
N 22 Stell grade St3, GOST 8239-89
N 24 Stell grade St3, GOST 8239-89
N 24 М Stell grade St3, GOST 19425-74
N 25 Б1 Stell grade St3, STO ASCHM 20-93
N 27 Stell grade St3, GOST 8239-89
N 30 Б1 Stell grade St3, STO ASCHM 20-93
N 35 Б1 Stell grade St3, STO ASCHM 20-93
N 40 Б1 Stell grade St3, STO ASCHM 20-93
N 45 Б1 Stell grade St3, STO ASCHM 20-93
N 50 Б1 Stell grade St3, STO ASCHM 20-93