հեղույս

Հեղույս


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընտրել կիլոգրամը և քանակը գրանցելուց առաջնորդվել դրանով: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Product name Information Quantity Measure Comment
M 6 մմ galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 8 մմ galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10 մմ galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 12 մմ galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 14 մմ galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16 մմ galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 18 մմ galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 20 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x20 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x30 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x40 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x50 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x60 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x70 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x80 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x90 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x100 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x110 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x120 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x130 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x140 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 6x150 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 8x20 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 8x30 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 8x30 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 8x40 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 8x40 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 8x50 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 8x60 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 8x60 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 8x75 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10x30 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10x35 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10x40 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10x40 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10x50 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10x50 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10x60 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10x60 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10x65 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10x85 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 12x40 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 12x40 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 12x50 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 12x60 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 12x60 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 12x75 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 14x50 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 14x50 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 14x55 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 14x60 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 14x60 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 14x75 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 14x80 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 14x80 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x100 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x120 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x150 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x160 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x170 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x180 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x55 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x55 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x65 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x65 մմ not galvanized with elongated thread, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x75 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x80 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x85 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x95 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 18x70 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 18x75 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 18x80 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 18x90 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 18x100 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 18x150 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 20x75 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 20x85 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 20x95 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 20x100 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 20x150 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 20x160 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 20x180 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 22x80 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 22x85 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 22x90 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 22x120 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 22x150 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 22x180 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 24x100 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 24x120 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 24x150 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 24x180 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 24x200 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 27x80 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 30x105 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 30x130 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 30x150 մմ not galvanized, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10x20 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 10x40 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 12x30 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 12x50 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 12x80 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 14x60 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x50 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 16x70 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 18x50 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 20x50 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 20x90 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70
M 20x120 մմ with hexagon head, stell grade St10/20, St10kp/20kp, GOST 7805-70