պողպատյա եռաբաշխիչ

Պողպատյա եռաբաշխիչ


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընտրել հատը և քանակը գրանցելուց առաջնորդվել դրանով: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Product name Information Quantity Measure Comment
Փ 57x57x45 mm
Փ 57x57x57 mm
Փ 76x76x45 mm
Փ 76x76x57 mm
Փ 76x76x76 mm
Փ 89x89x57 mm
Փ 89x89x76 mm
Փ 89x89x89 mm
Փ 108x108x57 mm
Փ 108x108x76 mm
Փ 108x108x89 mm
Փ 108x108x108 mm
Փ 133x133x89 mm
Փ 133x133x108 mm
Փ 133x133x133 mm
Փ 159x159x108 mm
Փ 159x159x133 mm
Փ 159x159x159 mm
Փ 219x219x133 mm
Փ 219x219x159 mm
Փ 219x219x219 mm