կլոր ձող

Կլոր ձող


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընդունել գծամետրը և «քանակ» դաշտը լրացնել հաշվի առնելով ձողի 6,0 գծմ երկարությունը, որը կտրման ենթակա չէ: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:Product name Information Quantity Measure Comment
Փ 6 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 8 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 10 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 12 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 14 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 15 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 16 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 18 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 19 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 20 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 22 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 24 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 25 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 28 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 30 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 32 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 34 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 36 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 38 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 40 mm Stell grade St20, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 42 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 45 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 48 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 50 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 54 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 56 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 60 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 65 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 70 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 75 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 80 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 80 mm Stell grade St40X, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 85 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 90 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 95 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 100 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 105 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 110 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 120 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 130 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 140 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 150 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 160 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 164 mm Stell grade St3, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 170 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 180 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 210 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 210 mm Stell grade St40X, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 220 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 120 mm alloy steel grade 4X5МFС, GOST 5950-00
Փ 320 mm alloy steel grade 4X5МFС, GOST 5950-00
Փ 130 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 170 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 180 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 200 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 220 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 230 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 250 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 280 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 300 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 320 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 340 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 360 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 380 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 400 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 140 mm commonoly and tool steel grade 3Х2В8Ф
Փ 164 mm commonoly and tool steel grade 3Х2В8Ф
Փ 150 mm Stainless steel grade 14X17Н2