կլոր ձող

Կլոր ձող


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընդունել գծամետրը և «քանակ» դաշտը լրացնել հաշվի առնելով ձողի 6,0 գծմ երկարությունը, որը կտրման ենթակա չէ: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:Product name Information Quantity Measure Comment
Փ 6 mm պողպատի մակնիշ A12, ԳՕՍՏ 7417-75
Փ 7 mm պողպատի մակնիշ A12, ԳՕՍՏ 7417-75
Փ 10 mm պողպատի մակնիշ A12, ԳՕՍՏ 7417-75
Փ 12 mm պողպատի մակնիշ A12, ԳՕՍՏ 7417-75
Փ 15 mm պողպատի մակնիշ A12, ԳՕՍՏ 7417-75
Փ 15 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 20 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 22 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 25 mm Stell grade St45, GOST 2590-2006, 1050-88
Փ 120 mm alloy steel grade 4X5МFС, GOST 5950-00
Փ 320 mm alloy steel grade 4X5МFС, GOST 5950-00
Փ 130 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 170 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 180 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 200 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 220 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 230 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 250 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 280 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 300 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 320 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 380 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 400 mm alloy steel grade Х12МF, GOST 5950-00
Փ 140 mm commonoly and tool steel grade 3Х2В8Ф
Փ 164 mm commonoly and tool steel grade 3Х2В8Ф
Փ 150 mm Stainless steel grade 14X17Н2