կլոր հատումով, անկար

Կլոր հատումով անկար պողպատյա խողովակներ


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Այն կազմելիս «քանակ» դաշտը լրացնել հաշվի առնելով խողովակի 6,0 գծմ և 12,0 գծմ երկարությունները, որոնք կտրման ենթակա չեն, սակայն նախապես պատվերի դեպքում խողովակները կարող են արտադրվել 4,5-12,0 գծամետր երկարությամբ: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Product name Information Quantity Measure Comment
⌀ 21,3x2,8 mm Stell grade St20, GOST 8731-74, 8732-78, 8733-74, 8734-75
⌀ 27x2,8 mm
⌀ 34x3,0 mm
⌀ 42x3,2 mm
⌀ 48x3,2 mm
⌀ 48x3,5 mm
⌀ 57x3,5 mm
⌀ 57x4,0 mm
⌀ 76x4,0 mm
⌀ 89x4,0 mm
⌀ 89x4,5 mm
⌀ 89x5,0 mm
⌀ 108x4,0 mm
⌀ 108x5,0 mm
⌀ 133x5,0 mm
⌀ 159x4,5 mm
⌀ 159x5,0 mm
⌀ 219x6,0 mm
⌀ 219x7,0 mm