քառանկյուն հատումով, ուղղակար

Քառանկյուն հատումով ուղղակար պողպատյա խողովակներ


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Աղյուսակում «քանակ» դաշտը լրացնելիս հաշվի առեք խողովակի 6,0 գծմ և 12,0 գծմ երկարությունները, որոնք կտրման ենթակա չեն, սակայն նախապես պատվերի դեպքում խողովակները կարող են արտադրվել 4,5-12,0 գծամետր երկարությամբ: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
10x10x1,0 մմ պողպատի մակնիշ СТ1-СТ3(сп, пс), ԳՕՍՏ 8639-82, 8645-68
15x15x1,2 մմ
15x15x1,5 մմ
20x10x1,2 մմ
20x10x1,5 մմ
20x20x1,0 մմ
20x20x1,2 մմ
20x20x1,5 մմ
20x20x2,0 մմ
25x15x1,2 մմ
25x15x1,5 մմ
25x25x1,2 մմ
25x25x1,5 մմ
25x25x2,0 մմ
30x10x1,0 մմ
30x10x1,2 մմ
30x10x1,5 մմ
30x20x1,0 մմ
30x20x1,2 մմ
30x20x1,5 մմ
30x20x2,0 մմ
30x30x1,2 մմ
30x30x1,5 մմ
30x30x2,0 մմ
30x30x2,5 մմ
40x10x1,2 մմ
40x10x1,5 մմ
40x20x1,2 մմ
40x20x1,5 մմ
40x20x2,0 մմ
40x20x2,5 մմ
40x25x1,2 մմ
40x25x1,5 մմ
40x25x2,0 մմ
40x25x2,5 մմ
40x30x1,2 մմ
40x30x1,5 մմ
40x30x2,0 մմ
40x30x2,5 մմ
40x40x1,5 մմ
40x40x2,0 մմ
40x40x2,5 մմ
40x40x3,0 մմ
40x40x3,5 մմ
40x40x4,0 մմ
50x20x1,5 մմ
50x20x2,0 մմ
50x25x1,5 մմ
50x25x2,0 մմ
50x25x2,5 մմ
50x30x1,5 մմ
50x30x2,0 մմ
50x30x2,5 մմ
50x30x3,0 մմ
50x30x3,5 մմ
50x40x1,5 մմ
50x40x2,0 մմ
50x40x2,5 մմ
50x50x1,5 մմ
50x50x2,0 մմ
50x50x2,5 մմ
50x50x3,0 մմ
50x50x3,5 մմ
50x50x4,0 մմ
60x20x1,5 մմ
60x20x2,0 մմ
60x20x2,5 մմ
60x30x1,5 մմ
60x30x2,0 մմ
60x30x2,5 մմ
60x30x3,0 մմ
60x40x1,5 մմ
60x40x2,0 մմ
60x40x2,5 մմ
60x40x3,0 մմ
60x40x3,5 մմ
60x60x1,5 մմ
60x60x2,0 մմ
60x60x2,5 մմ
60x60x3,0 մմ
60x60x3,5 մմ
60x60x4,0 մմ
70x30x1,5 մմ
70x30x2,0 մմ
70x30x2,5 մմ
70x50x2,0 մմ
70x50x2,5 մմ
70x50x2,7 մմ
70x50x3,0 մմ
70x50x3,5 մմ
70x50x4,0 մմ
70x70x2,0 մմ
70x70x2,5 մմ
70x70x3,0 մմ
70x70x4,0 մմ
80x40x1,5 մմ
80x40x2,0 մմ
80x40x2,5 մմ
80x40x3,0 մմ
80x40x3,5 մմ
80x40x4,0 մմ
80x60x2,0 մմ
80x60x2,5 մմ
80x60x3,0 մմ
80x60x3,5 մմ
80x60x4,0 մմ
80x80x2,0 մմ
80x80x2,5 մմ
80x80x3,0 մմ
80x80x3,5 մմ
80x80x4,0 մմ
80x80x5,0 մմ
90x90x2,0 մմ
90x90x2,5 մմ
90x90x3,0 մմ
90x90x3,5 մմ
90x90x4,0 մմ
100x40x2,0 մմ
100x40x2,5 մմ
100x40x3,0 մմ
100x40x3,5 մմ
100x40x4,0 մմ
100x50x2,0 մմ
100x50x2,5 մմ
100x50x3,0 մմ
100x50x3,5 մմ
100x50x4,0 մմ
100x60x2,0 մմ
100x60x2,5 մմ
100x60x3,0 մմ
100x60x3,5 մմ
100x60x4,0 մմ
100x80x2,0 մմ
100x80x2,5 մմ
100x80x3,0 մմ
100x80x3,5 մմ
100x80x4,0 մմ
100x100x2,0 մմ
100x100x2,5 մմ
100x100x2,8 մմ
100x100x3,0 մմ
100x100x3,5 մմ
100x100x3,7 մմ
100x100x4,0 մմ
100x100x5,0 մմ
100x100x6,0 մմ
120x40x2,0 մմ
120x40x2,5 մմ
120x40x3,0 մմ
120x40x3,5 մմ
120x40x4,0 մմ
120x50x2,0 մմ
120x50x2,5 մմ
120x50x3,0 մմ
120x50x3,5 մմ
120x50x4,0 մմ
120x60x2,0 մմ
120x60x2,5 մմ
120x60x3,0 մմ
120x60x3,5 մմ
120x60x4,0 մմ
120x80x2,0 մմ
120x80x2,5 մմ
120x80x3,0 մմ
120x80x3,5 մմ
120x80x4,0 մմ
120x80x6,0 մմ
120x120x3,0 մմ
120x120x4,0 մմ
120x120x5,0 մմ
120x120x6,0 մմ
135x135x4,0 մմ
140x60x2,0 մմ
140x60x2,5 մմ
140x60x3,0 մմ
140x60x3,5 մմ
140x60x4,0 մմ
140x100x4,0 մմ
140x140x4,0 մմ
140x140x5,0 մմ
150x100x4,0 մմ
150x100x5,0 մմ
150x100x8,0 մմ
150x150x4,0 մմ
150x150x5,0 մմ
160x80x4,0 մմ
160x80x5,0 մմ
160x80x6,0 մմ
160x120x5,0 մմ
160x160x4,0 մմ
160x160x5,0 մմ
180x100x4,0 մմ
180x140x5,0 մմ
180x180x5,0 մմ
200x100x4,0 մմ
200x120x5,0 մմ
200x160x5,0 մմ
200x200x5,0 մմ
200x200x6,0 մմ
250x150x5,0 մմ
250x250x6,0 մմ
300x200x6,0 մմ
300x300x6,0 մմ