Էլեկտրոդ

Հաստատուն և փոփոխական հոսանքի եռակցման էլեկտրոդ


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընդունել տուփը: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
Փ 2,5 մմ ԳԵԿԱ ԷԼԻՏ փոփոխական էլեկտրական հոսանքով, 2,1 կգ
Փ 2,5 մմ ՄՈՆՈԼԻՏ ԷՌՑԵ փոփոխական էլեկտրական հոսանքով, 2,0 կգ, ԳՕՍՏ 9466-75, 9467-75
Փ 2,5 մմ ՄՈՆՈԼԻՏ ԷՌՑԵ փոփոխական էլեկտրական հոսանքով, 2,5 կգ, ԳՕՍՏ 9466-75, 9467-75
Փ 2,5 մմ ՄՈՆՈԼԻՏ ԷՌՑԵ տուբուս փոփոխական էլեկտրական հոսանքով, 2,5 կգ, ԳՕՍՏ 9466-75, 9467-75
Փ 3,0 մմ ԳԵԿԱ ԷԼԻՏ փոփոխական էլեկտրական հոսանքով, 3,3 կգ
Փ 3,0 մմ ԳԵԿԱ ԼԱԶԵՐ Բ 47 հաստատուն էլեկտրական հոսանքով, 3,5 կգ
Փ 3,0 մմ ՄՈՆՈԼԻՏ ԷՌՑԵ փոփոխական էլեկտրական հոսանքով, 2,5 կգ, ԳՕՍՏ 9466-75, 9467-75
Փ 3,0 մմ ՄՈՆՈԼԻՏ ԷՌՑԵ տուբուս փոփոխական էլեկտրական հոսանքով, 2,5 կգ, ԳՕՍՏ 9466-75, 9467-75
Փ 3,0 մմ ԷՄ-347 չժանգ. փոփոխական էլեկտրական հոսանքով, 1,0 կգ, ԴՍՏՈՒ ISO 14341:2004
Փ 3,2 մմ ՈՒՈՆԻ-13/55 պլազմա հաստատուն էլեկտրական հոսանքով, 2,5 կգ, ԳՕՍՏ 9466-75, 9467-75
Փ 4,0 մմ ՈՒՈՆԻ-13/55 պլազմա հաստատուն էլեկտրական հոսանքով, 5,0 կգ, ԳՕՍՏ 9466-75, 9467-75
Փ 4,0 մմ ԳԵԿԱ ԷԼԻՏ փոփոխական էլեկտրական հոսանքով, 5,0 կգ
Փ 4,0 մմ ԳԵԿԱ ԼԱԶԵՐ Բ 47 հաստատուն էեկտրական հոսանքով, 6,2 կգ
Փ 4,0 մմ ՄՈՆՈԼԻՏ ԷՌՑԵ փոփոխական էլեկտրական հոսանքով, 5,0 կգ, ԳՕՍՏ 9466-75, 9467-75, ԴՍՏՈՒ ISO 14341:2004
Փ 4,0 մմ ԷՄ-347 չժանգ. փոփոխական էլեկտրական հոսանքով, 1,0 կգ, ԴՍՏՈՒ ISO 14341:2004