պողպատյա տաք գլանումով

Պողպատյա տաք գլանումով թիթեղ


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընտրել հատը և քանակը գրանցելուց առաջնորդվել դրանով: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
2,0x1000x2000 մմ պողպատի մակնիշ СТ3(сп, пс), ԳՕՍՏ 19903-74, 16523-97,14637-89
2,0x1250x2500 մմ
2,5x1000x2000 մմ
2,5x1250x2500 մմ
3,0x1000x2000 մմ
3,0x1250x2500 մմ
4,0x1000x2000 մմ
4,0x1250x2500 մմ
4,0x1500x6000 մմ
5,0x1000x2000 մմ
5,0x1500x6000 մմ
6,0x1000x2000 մմ
6,0x1500x6000 մմ
8,0x1500x6000 մմ
10,0x1500x6000 մմ
12,0x1500x6000 մմ
14,0x1500x6000 մմ
14,0x2000x6000 մմ
16,0x1500x6000 մմ
18,0x1500x6000 մմ
20,0x1500x6000 մմ
20,0x2000x6000 մմ
22,0x2000x6000 մմ
25,0x1500x6000 մմ
30,0x1500x6000 մմ
32,0x2000x6000 մմ
36,0x1500x6000 մմ
40,0x1500x6000 մմ